Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Битие 11 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Битие 11:1-9

  1. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор.
  2. И като потеглюваха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха.
  3. И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал.
  4. И рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.
  5. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците.
  6. И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят.
  7. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си.
  8. Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града.
  9. За това той се наименува Вавилон {Т.е., Бъркотия.}†, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.