Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Битие 11 глава на български, на английски
Цариградски

Битие 11:1-32

  1. И по всичката земя беше един език и един глас.
  2. И когато тръгнаха от изток, намериха поле в земята Сенаар; и населиха се там.
  3. И рекоха си един на други: Елате, да направим кирпичи и да ги изпечем в огън. И употребиха кирпичите вместо камене, а смолата употребиха вместо кал.
  4. И рекоха: Елате, да си съградим град и стълп на който върхът да стига до небето; и да си придобием име, за да се не разсеем по лицето на всичката земя.
  5. А Господ слезе да види града и стълпа който градяха человеческите синове.
  6. И рече Господ: Ето един народ, и всички имат един език, и начнаха да правят това: и сега не ще може да им се възбрани всичко което са намислили да направят.
  7. Елате, да слезем, и да смесим там езика им, щото единият да не разумява езика на другия.
  8. И разся ги Господ от там по лицето на всичката земя; и престанаха да зидат града.
  9. За това се нарече името му Вавилон (смешение); защото там смеси Господ езика на всичката земя, и от там ги разся Господ по лицето на всичката земя.
  10. Това е родословието Симово: Сим беше на сто години когато роди Арфаксада, две години след потопа:
  11. и живя Сим откак роди Арфаксада петстотин лета, и роди синове и дъщери.
  12. И Арфаксад живя тридесет и пет лета, и роди Сала;
  13. и живя Арфаксад откак роди Сала четиристотин и три лета, и роди синове и дъщери.
  14. И Сала живя тридесет лета, и роди Евера;
  15. и живя Сала откак роди Евера четиристотин и три лета, и роди синове и дъщери.
  16. И живя Евер тридесет и четири лета, и роди Фалека;
  17. и живя Евер откак роди Фалека четиристотин и тридесет лета, и роди синове и дъщери.
  18. и живя Фалек тридесет лета, и роди Рагава;
  19. и живя Фалек откак роди Рагава двесте и девет лета, и роди синове и дъщери.
  20. И живя Рагав тридесет и две лета, и роди Серуха;
  21. и живя Рагав откак роди Серуха двесте и седем лета, и роди синове и дъщери.
  22. И живя Серух тридесет лета, и роди Нахора;
  23. и живя Серух откак роди Нахора двесте лета, и роди синове и дъщери.
  24. И живя Нахор двадесет и девет лета, и роди Тара;
  25. и живя Нахор откак роди Тара сто и деветнадесет лета, и роди синове и дъщери.
  26. И живя Тара седемдесет лета, и роди Аврама, Нахора, и Арана.
  27. И това е родословието на Тара: Тара роди Аврама, Нахора, и Арана; и Аран роди Лота.
  28. И умря Аран преди Тара отца си в земята в която се роди, в Ур Халдейски.
  29. И взеха си Аврам и Нахор жени: името на Аврамовата жена бе Сара; а името на Нахоровата жена Мелха, дъщеря на Арана, отца на Мелха и отца на Иесха.
  30. А Сара беше бездеткиня, нямаше чадо.
  31. И взе Тара Аврама сина си, и Лота, Арановия син, внука си, и Сара снаха си, жената на сина си Аврама; и излязоха наедно из Ур Халдейски да отидат в Ханаанската земя; и дойдоха до Харан, и населиха се там.
  32. И станаха дните на Тара двесте и пет лета; и умря Тара в Харан.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.