Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Галатяни 1 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Галатяни 1:1-12

  1. Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,
  2. и всичките братя, които са с мене, към галатийските църкви:
  3. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос,
  4. Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят {Или: Век.}* според волята на нашия Бог и Отец.
  5. Комуто да бъде славата до вечни векове. Амин.
  6. Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;
  7. което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.
  8. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
  9. Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.
  10. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга.
  11. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко;
  12. понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.