Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Езекил 9 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Езекил 9:1

  1. Тогава Той извика в ушите ми с висок глас и рече: Нека се приближат ония, на които е заръчано за града, всеки с изтребителното си оръжие в ръка.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.