Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Изход 20 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Изход 20:1-17

  1. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза:
  2. Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.
  3. Да нямаш други богове освен Мене.
  4. Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята;
  5. да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,
  6. а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.
  7. Коментари за този стих във форумаНе изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.
  8. Помни съботния ден, за да го освещаваш.
  9. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;
  10. а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;
  11. защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
  12. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.
  13. Не убивай.
  14. Не прелюбодействувай.
  15. Не кради.
  16. Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.
  17. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.