Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Изход 1 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Изход 1:1-22

  1. Ето имената на синовете на Израиля, които дойдоха в Египет заедно с Якова; всеки дойде с челядта си:
  2. Рувим, Симеон, Левий и Юда,
  3. Исахар, Завулон и Вениамин,
  4. Дан и Нефталим, Гад и Асир.
  5. Всичките човеци, които излязоха из чреслата на Якова бяха седемдесет души; а Иосиф беше вече в Египет.
  6. И умря Иосиф, всичките му братя, и цялото онова поколение.
  7. А потомците на Израиля се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, щото земята се изпълни от тях.
  8. Тогава се възцари над Египет нов цар, който не познаваше Иосифа.
  9. И той рече на людете си: Вижте, тия люде, израилтяните са по-много и по-силни от нас;
  10. елате, да постъпим разумно спрямо тях, за да се не размножават, да не би, в случай на война, да се съединят и те с неприятелите ни, да воюват против нас и да си отидат от земята.
  11. Затова поставиха над тях настойници, които да ги измъчват с тежък труд; и те съзидаха на Фараона Питом и Рамесий, градове за житници.
  12. Но колкото повече ги измъчваха, толкова повече те се размножаваха и се разширяваха, така че египтяните се отвращаваха от израилтяните.
  13. Затова египтяните караха жестоко израилтяните да работят;
  14. огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки.
  15. При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза:
  16. Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат {Еврейски: че са на столчетата за ра}*, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.
  17. Но бабите се бояха от Бога, та не правеха каквото им заръча египетският цар, а оставяха живи мъжките деца.
  18. Тогава египетският цар повика бабите и им рече: Защо правите това та оставяте живи мъжките деца?
  19. И бабите казаха на Фараона: Понеже еврейките не са като египтянките; защото са пъргави и раждат преди да дойдат бабите при тях.
  20. Затова Бог правеше добро на бабите. А людете се размножаваха и засилваха твърде много.
  21. И понеже бабите се бояха от Бога, Той им направи домове.
  22. Тогава Фараон заръча на всичките си люде, като каза: Всеки син, който се роди на евреите, хвърляйте го в Нил {Еврейски: Реката.}†, а всяка дъщеря оставяйте жива.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.