Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Ефесяни 4 глава на български, на английски
Цариградски

Ефесяни 4:1-32

  1. И тъй аз, узник в Господа моля ви да ходите достойно на званието в което бидохте призовани,
  2. с всеко смиреномъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпевате един друг с любов,
  3. като се стараете да увардите единството на Духа в свързката на мира:
  4. едно тело и един Дух, както се и призовахте с една надежда на званието ваше:
  5. един Господ, една вера, едно кръщение;
  6. един Бог и Отец на всите който е над всички, чрез всички, и във всички нас.
  7. А всекиму от нас се даде благодат по мерката на Христовото даруване.
  8. За това казва: "Като възлезе на високо плени плен, и даде давания на человеците."
  9. А това "възлезе" що е друго освен че е и слезъл по-напред в най-долните страни на земята?
  10. Този който е слезъл той и който и възлезе по-горе от всичките небеса да изпълни всичко.
  11. И той даде едни да са апостоли, други пророци, други пак благовестители, а други пастири и учители,
  12. за усъвършенствувание на светиите в делото на служенето, в назиданието на телото Христово;
  13. докле достигнем всинца в единството на верата, и на познанието на Сина Божия в свършен мъж, в мерата на възрастта на Христовата пълнота;
  14. да не сме вече младенци, блъскаеми и завличаеми от всеки ветър на учението с человеческото лъстене, с пронирството, по ухищрението на измамата;
  15. но с истинство в любовта да порастем по всичко в него който е главата, Христос,
  16. от когото всичкото тело съчленявано и свързвано чрез всеко сключване на спомагателните членове, според съразмерното действие на всека част, прави телото да расте за своето си в любовта назидание.
  17. Прочее, това казвам и свидетелствувам в Господа, да не ходите вече както ходят и другите езичници в суетата на ума си,
  18. помрачени в разума и отчуждени от живота Божий за невежеството което е в тех, и заради окаменението на сърдцето им;
  19. които, като в нечувствие са се предали на похотливост да вършат ненаситно всека нечистота.
  20. Но вие не сте така познали Христа;
  21. понеже сте го чули, и сте научени от него, както е истината в Исуса,
  22. да се съблечете от ветхия человек, според по-предишното си поведение, който тлее в прелъстителните похоти;
  23. и да се подновявате в духа на вашия ум,
  24. и да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината.
  25. За това, отхвърлете лъжата, и всеки с ближнаго си говорете истина; защото сме удове един на друг.
  26. "Гневете се и не съгрешавайте," слънцето да не зайде в разгневането ви,
  27. нито давайте место на дявола.
  28. Който е крал да не краде вече, а пай-паче да се труди да работи доброто с ръцете си, за да има да раздава и на тогози който има нужда.
  29. Никое гнило слово да не излезва из устата ви, но онова което е добро за потребното назидание, за да принесе благодат на тези които слушат;
  30. и не оскърбявайте Сетия Дух Божий, с когото сте запечатани за деня на изкупуването.
  31. Всеко огорчение, и ярост, и гнев, и вик, и хула, да се дигне от вас наедно с всека злоба;
  32. а бивайте благи един другиму, милосерди: прощавайте си един на друг, както ви е и Бог простил чрез Христа.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.