Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Даниил 6 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Даниил 6:21-22

  21. Тогава Даниил рече на царя: Царю, да си жив до века!
  22. Моят Бог прати ангела Си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него; още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.