Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Даниил 2 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Даниил 2:17-23

  17. Тогава Даниил отиде в къщата си и яви това нещо на другарите си Анания, Мисаила и Азария,
  18. за да просят милост от небесния Бог досежно тая тайна, тъй щото да не погинат Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци.
  19. Тогава се откри тайната на Даниила в нощно видение.
Тогава Даниил, като благослови небесния Бог, проговори.
  20. Даниил рече:
Да бъде благословено името Божие
От века и до века;
Защото мъдростта и силата са Негови.
  21. Той изменява времената и годините;
Сваля царе и поставя царе;
Той е, който дава мъдрост на мъдрите
И знание на разумните.
  22. Той открива дълбоките и скрити неща;
Той познава онова, което е в тъмнината;
И светлината обитава с Него.
  23. На Тебе, Боже на бащите ми, благодаря,
И Тебе славословя,
Който си ми дал мъдрост и сила
Като си ми открил онова,
Което попросих от Тебе,
Защото си ни открил царската работа.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.