Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Даниил 2 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Даниил 2:1-16

  1. И във втората година от царуването на Навуходоносора, Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути и сънят побягна от него.
  2. Тогава царят заповяда да повикат врачовете и вражарите, омаятелите и халдейците, за да явят на царя сънищата му. И тъй, те влязоха и застанаха пред царя.
  3. И царят им рече: Видях сън; и духът ми се смущава за да разбера съня.
  4. Тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: Царю, да си жив до веки! кажи съня на слугите си, и ние ще явим значението му.
  5. В отговор царят рече на халдейците: Указът излезе от мене; ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени, и къщите ви ще се обърнат на бунища;
  6. но ако явите съня и значението му, ще получите от мене подаръци, награди и голяма чест. Явете ми, прочее, съня и значението му.
  7. Те отговаряйки втори път рекоха: Нека каже царят съня на слугите си, и ние ще явим значението му.
  8. В отговор царят рече: Зная добре, че вие искате да печелите време, понеже виждате, че указът излезе от мене.
  9. Обаче, ако не ми явите съня, има само това решение за вас; защото сте се наговорили да говорите лъжливи и празни думи пред мене додето се измени решението {Еврейски: времето.}* ми. Кажете ми, прочее, съня, и аз ще узная, че можете да ми явите и значението му.
  10. Халдейците отговаряйки пред царя рекоха: Няма човек на света, който да може да яви тая царска работа; защото няма цар, господар, или управител, който да е изискал такова нещо от врач, или вражар, или халдеец.
  11. Това нещо, което царят изисква е мъчно; и няма друг, който би могъл да го яви пред царя, освен боговете, чието жилище не е между човеците {Еврейски: не е с плът.}†.
  12. Затова царят се разгневи много и се разяри, и заповяда да погубят всичките вавилонски мъдреци.
  13. И тъй като излезе указът да се умъртвят мъдреците, потърсиха Даниила и другарите му за да ги убият.
  14. Тогава Даниил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители, Ариох, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци.
  15. Отговаряйки той рече на царския началник Ариох: Защо е тоя царски указ тъй прибързан? Тогава Ариох яви работата на Даниила.
  16. И Даниил влезе и помоли царя да му даде време за да яви на царя значението на съня.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.