Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Колосяни 1 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Колосяни 1:1-29

  1. Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,
  2. до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа].
  3. Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,
  4. понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии),
  5. по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,
  6. което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,
  7. както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;
  8. който ни и извести за вашата любов в Духа.
  9. Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,
  10. за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;
  11. подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;
  12. като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;
  13. Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.
  14. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;
  15. в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
  16. понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
  17. и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.
  18. И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.
  19. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота,
  20. и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.
  21. И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,
  22. примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,
  23. ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.
  24. Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;
  25. на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,
  26. сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;
  27. на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.
  28. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.
  29. Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.