Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Деяния 2 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Деяния 2:42-47

  42. И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.
  43. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.
  44. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;
  45. и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.
  46. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,
  47. като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.