Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Деяния 17 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Деяния 17:1-2

  1. И като минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солун, гдето имаше юдейска синагога
  2. И по обичая си Павел влезе при тях, и три съботи наред разискваше с тях от писанията,

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.