Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Деяния 15 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Деяния 15:5-29

  5. Но, рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха та казаха: Нужно е да се обрязват езичниците, и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.
  6. Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват тоя въпрос.
  7. И след много разпитване Петър стана та им каза: Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, щото езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват.
  8. И сърцеведец Бог им засвидетелствува като даде и на тях Светия Дух, както и на нас;
  9. и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.
  10. Сега, прочее, защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?
  11. Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодатта на Господа Исуса, също както и те.
  12. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.
  13. И след като свършиха те да говорят, Яков взе думата и каза: Братя послушайте мене;
  14. Симон обясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях люде за Своето име.
  15. С това са съгласни и пророческите думи, както е писано:
  16. "След това ще се върна.
И пак ще въздигна падналата Давидова скиния,
И пак ще издигна развалините й,
И ще я изправя;
  17. За да потърсят Господа останалите от човеците,
И всичките народи, които се наричат с името Ми,
  18. Казва Господ, Който прави да е известно това от века".
  19. Затуй, аз съм на мнение да не отегчаваме тия измежду езичниците, които се обръщат към Бога;
  20. но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене удавено и кръв.
  21. Защото още от старо време по всичките градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се и прочита всяка събота в синагогите.
  22. Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат изпомежду си човеци, и да ги пратят в Антиохия с Павла и Варнава, - а именно: Юда, наречен Варсава, и Сила, водители между братята.
  23. И писаха им по тях следното: От апостолите и по-старите братя, поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.
  24. Коментари за този стих във форумаПонеже чухме, че някои, които са излезли от нас, ви смутили с думите си, и извратили душите ви, [като ви казват да се обрязвате и да пазите закона], без да са приели заповед от нас,
  25. то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павла,
  26. човеци, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос.
  27. И така изпращаме Юда и Сила, да ви съобщят и те устно същите неща.
  28. Защото се видя добре на Светия Дух и на нас да ви не налагаме никоя друга тегота, освен следните необходими неща:
  29. да се въздържате от ядене идоложертвено, кръв и удавено, тоже и от блудство; от които ако се пазите, добре ще ви бъде. Здравейте.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.