Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте 2 Тимотей 3 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

2 Тимотей 3:1-5

  1. И това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.
  2. Защото человеците ще бъдат самолюбиви, сребролюбиви, величави, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
  3. немилосерди, непримирителни, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто,
  4. предатели, напрасничави, надути, повече сластолюбиви а не боголюбиви,
  5. и ще имат вид на благочестие, а от силата негова ще са отречени; и от таквизи се отвращай.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.