Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте 2 Солунци 2 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

2 Солунци 2:1-3

  1. А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,
  2. да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа.
  3. Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.