Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте 2 Солунци 1 глава на български, на английски
Протестантски 1940

2 Солунци 1:1-12

  1. Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа:
  2. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господа Исуса Христа.
  3. Длъжни сме, братя, всякога да благодарим на Бога за вас, както е и прилично, загдето вярата ви расте премного, и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг;
  4. така щото и сами ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в неволите, които понасяте:
  5. което е доказателство на Божия справедлив съд, за да се удостоите за Божието царство, за което и страдате.
  6. Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,
  7. а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели,
  8. в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.
  9. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила,
  10. когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали, (следователно и между вас, защото вие повярвахте нашето свидетелство).
  11. Затова и винаги се молим за вас, дано нашия Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенствува мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата;
  12. за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.