Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте 2 Коринтяни 8 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

2 Коринтяни 8:1-7

  1. При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония,
  2. че, макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.
  3. Защото свидетелствувам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън от силата си,
  4. като ни умоляваха с голямо настояване, относно това даване {Гръцки: Относно благодатта}*, дано да участвуват и те в служенето на светиите.
  5. И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по Божията воля, на нас;
  6. така щото помолихме Тита да довърши между вас и това благодеяние, както го беше и започнал.
  7. И тъй, както изобилвате във всяко нещо, - във вяра, в говорене, в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, - така да преизобилвате и в това благодеяние.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.