Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте 1 Петрово 5 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

1 Петрово 5:1-5

  1. Прочее, презвитерите, които са между вас, увещавам аз който тоже съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви:
  2. Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;
  3. нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото.
  4. И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.
  5. Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.