Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте 3 Царе 17 глава на български, на английски
Протестантски 1940

3 Царе 17:1-24

  1. А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.
  2. И Господното слово дойде към него и рече:
  3. Иди от тука, обърни се към изток, и скрий се при потока Херит, който е срещу Иордан.
  4. Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те хранят там.
  5. И той отиде та стори според Господното слово; защото отиде и седна при потока Херит, който е срещу Иордан.
  6. И враните му донасяха хляб и месо заран, и хляб и месо вечер; а той пиеше от потока.
  7. А след известно време потокът пресъхна, понеже не валя дъжд по земята.
  8. Тогава Господното слово дойде към него и рече:
  9. Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там; ето, заповядах на една вдовица там, да те храни.
  10. И тъй, той стана та отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва; и той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, малко вода в съд да пия.
  11. И като отиваше да донесе, той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, и залък хляб в ръката си.
  12. А тя рече: Заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам ни една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната и, ето, събирам две дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми да го изядем и да умрем.
  13. А Илия й рече: Не бой се; иди, стори както каза; но омеси от него първо за мене една малка пита та ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си;
  14. защото така казва Господ Израилевият Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на земята.
  15. И тя отиде та стори според каквото каза Илия; и тя и той и домът й ядоха много дни.
  16. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия.
  17. А след това, синът на жената, домакинята, се разболя; и болестта му бе тъй тежка, щото не остана дишане в него.
  18. Тогава тя рече на Илия: Какво има между мене и тебе, Божий човече? Дошъл ли си при мене, за да ми припомниш греховете и да умориш сина ми?
  19. А той й каза: Дай ми сина си. И като го взе от пазухата й та го изнесе на горната стая, гдето живееше, положи го на леглото си.
  20. И извика към Господа и рече: Господи Боже мой! нанесъл ли си зло и на вдовицата, при която живея, като си уморил сина й?
  21. Тогава той се простря три пъти върху детето, и извика към Господа, казвайки: Господи Боже мой, моля Ти се, нека се върне душата на това дете в него.
  22. И Господ послуша Илиевия глас, та се върна душата на детето в него и то оживя.
  23. Тогава Илия взе детето та го занесе от горната стая в къщата и даде го на майка му; и Илия рече: Виж, синът ти е жив.
  24. И жената каза на Илия: Сега познавам, че си Божий човек, и че Господното слово, което говориш, е истина.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.