Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте 1 Йоаново 2 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

1 Йоаново 2:1

  1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16}* при Отца, Исуса Христа праведния.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.