Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте 1 Йоаново 1 глава на български, на английски
Протестантски 1940

1 Йоаново 1:8-10

  8. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.
  9. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
  10. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.