Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте 1 Коринтяни 15 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

1 Коринтяни 15:19-28

  19. Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.
  20. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.
  21. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите.
  22. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.
  23. Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови.
  24. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.
  25. Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.
  26. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,
  27. защото Бог "е покорил всичко под нозете Му". А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),
  28. когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.