Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Битие 1 глава на български, на английски
ББД 2005

Битие 1:1-31

  1. Начало на света и човечеството
(1:1-11:32)
Сътворението

В началото Бог сътвори небето и земята.
  2. А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
  3. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
  4. Коментари за този стих във форумаИ Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
  5. Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи.
  6. И Бог каза: Да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода.
  7. И Бог направи свода; и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода; и стана така.
  8. Бог нарече свода Небе. И настана вечер, и настана утро, ден втори.
  9. И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така.
  10. Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
  11. И Бог каза: Да прорасне от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
  12. От земята прорасна крехка трева - трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
  13. И настана вечер, и настана утро, ден трети.
  14. И Бог каза: Да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините;
  15. и да бъдат за светила на небесния свод, за да осветяват земята; и стана така.
  16. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
  17. И Бог ги постави на небесния свод, за да осветяват земята,
  18. да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
  19. И настана вечер, и настана утро, ден четвърти.
  20. Бог каза: Да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод.
  21. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че това беше добро.
  22. И Бог ги благослови, като каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
  23. И настана вечер, и настана утро, ден пети.
  24. Бог каза: Да произведе земята одушевени животни според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така.
  25. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко, което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че това беше добро.
  26. Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
  27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
  28. И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
  29. Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
  30. А на всички земни зверове, на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна; и стана така.
  31. И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. И настана вечер, и настана утро, ден шести.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.