РУТ

    Считана за една от най-предпочитаните идилии в литературата, книгата "Рут" е класически романс, който е очаровал милиони хора през вековете. Това е интересна и красива история за една млада моавка на име Рут, която след поредица от семейни трагедии, включително смъртта на съпруга й, среща и се омъжва за богат еврейски земеделец, наречен Вооз. Чрез този нов брак, Рут започва нов живот и нейната предишна тъга бива заменена от пълна радост.
    Книгата "Рут" е вълнуваща случка с щастлив завършек. Това е история на любов в нейната най-чиста форма, на смелост в лицето на трудностите и на триумф на вярата над суровата житейска реалност. Нещо повече, това е силна демонстрация на Божията специална грижа за тези, които Го обичат и е отличен пример за новозаветната истина: ”Всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога.” /Римляни 8:28/
    Описаните в книгата събития се развиват в късната част на дванадесетото столетие пр.Хр. - по времето на съдиите. В остър контраст с идолопоклонството и неверието, характерни за този период, книгата "Рут" набляга върху верността в едно еврейско семейство. Тя разкрива силата на тези хора и смиреното им посвещение на Бога, независимо от лошите обстоятелства. Също така, книгата съдържа някои интересни факти за обичаите и местния начин на живот на народа през този период от историята на Израел.
    Най-известен и навярно най-обичан пасаж в тази кратка книга е разговорът на Рут с тъща й Ноемин:
    “Не ме умолявай да те оставя и да не дойда след теб: защото, където отидеш и аз ще отида и където останеш и аз ще остана; твоите хора ще бъдат мои хора , и твоят Бог мой Бог; където умреш ти и аз ще умра и там ще се погреба; така да ми направи Господ, да! и повече да добави, ако друго,освен смъртта, ме разлъчи от тебе.” /Рут 1:16-17/
    Мнозина считат тия искрени и вълнуващи думи за най-красивото изразяване на любов в литературата. Като такива, те намират заслужено място в християнските сватбени церемонии и всеки път, когато биват повтаряни, техните красота и чар нарастват.
    Вълнуващият обет на Рут изразява лоялността й не само към Ноемин, но и към нейния Бог. Рут никога вече не служи на бога на моавците Хамос, чийто поклонници му принасят човешки жертви. Подобно на Раав, Рут избира да бъде с еврейския народ и да приеме неговата вяра. Заради този духовен съюз, тя е почетена от Бога по специален начин. Макар да е от езически произход, Рут става прародителка на царе, включително и на Царя на царете Исус Христос. Тя е една от четирите жени, споменати в родословието на Исус в Евангелието от Матей. Към нейния брак с Вооз бива прибавен син - Овид. Овид добива син на име Есей, който е баща на цар Давид. Исус се ражда по неговата царска линия, за да бъде Спасител на всички хора - юдеи и езичници. Прабаба на Давид . . . прародителка на Исус Христос. Това е историята на Рут.
    Какъв блестящ завършек на един живот със сурово начало. Вярата в Бога винаги триумфира.