ИСУС НАВИЕВ

     След смъртта на Моисей, Исус Навиев става водач на Израел. Моисей извежда своя поробен народ от Египет и след четирдесетгодишно пустинно скитане, те стигат до границите на Ханаан. Но поради греха на Моисей при Мера, Бог не го допуска да отиде по-нататък. Задачата за влизане, завземане и установяване в Обещаната земя е поверена на неговия способен и смел приемник Исус Навиев.
    Исус Навиев е добре квалифициран да поеме това ръководство, тъй като е бил верен помощник на Моисей за известно време. Той е приближен на Моисей по времето, прекарано пред Синай /Изход 24:13/. Като военачалник, Исус Навиев успешно командва израелските войски срещу амаличаните при Рафадим /Изход 17:8-16/. Също така, той е един от дванадесетте съгледвачи, които разузнават Ханаанската земя и заедно с Халев се съпротивява на мнозинството страхуващи се да я превземат /Числа 14:6-9/. Забележителните качества на Исус Навиев са вяра, смелост, послушание и дълбока преданост към Божия закон. Неговото име означава “Йехова е спасение” и показва огромно доверие в Йехова Бог като основна надежда и освобождение на Израел.
    С книгата "Исус Навиев" започва вторият раздел на Стария завет - Исторически книги. Дванадесет на брой, Историческите книги разглеждат периода от основаването на еврейската земя до времето на поразяване на нацията /приблизително 1055 години/.
    Книгата "Исус Навиев" обхваща период от 25-30 години и може да бъде разделена на следните три части:
    1. Навлизане в Ханаанската земя /Исус Навиев 1:1 - 5:15/
    2. Превземане на Ханаан /Исус Навиев 6:1 - 12:24/
    3. Разпределяне на земята /Исус Навиев 13:1 - 24:33/
    Книгата ни дава информация най-вече за завладяването на Ханаан и за установяването на Израел в нея. Това обаче е съпроводено от жесток и кървав конфликт между ханаанците и Израел. При бързото успяване на Божия народ по такъв чудотворен начин, са поразени тридесет и един царе, та да се види, че победите на израилтяните не се дължат на тяхната военна мощ или стратегии, но на директната намеса на Господа на силите. Безспорният триумф на израилтяните над ханаанците изобразява верността на Бога при изпълнение на обещанията, дадени на техните деди преди стотици години.
    Една от интересните случки в книгата "Исус Навиев" е тази за Раав и нейното семейство. Преди завземането на Ерихон, Раав рискува своя живот, като укрива двамата еврейски съгледвачи, пратени да разузнаят града. В знак на благодарност, съгледвачите й обещават сигурност, при условие, че тя спусне червено въже от прозореца си. Раав прави това и в резултат, от цял Ерихон се спасяват само тя и нейният дом. Благодарение на вярата си в Бога на Израел и в каузата на израилтяните, Раав е спомената между героите на вярата, изредени в посланието към Евреите /Евреи 11:31/. След падането на Ерихон, тя става жена на Соломон, майка на Вооз и чрез това се включва в родословието на Исус Христос /Матей 1:5/.
    Книгата завършва с последните думи на Исус Навиев, с които той отново припомня , че Божията ръка е върху Израел и призовава хората да служат на Бога вярно.
    Като че ли най-известното му заявление е: ”Изберете днес кому искате да служите . . . но аз и моят дом ще служим на Господа” /Исус Навиев 24:15/. Исус Навиев умира на 110 години в Сихем, след като е извършил огромно дело за Бога.