ЧИСЛА

    Четвъртата книга от Закона /Петокнижието/ е "Числа". Както при предишните три книги, нейното авторство се приписва на Моисей. "Числа" получава името си от двете преброявания на децата на Израел, записани в глави 1 - 4 и 26. Първото преброяване се извършва, когато Израел стига до планината Синай; а второто - след 35 години, в моавската земя, точно преди влизането в Ханаан. Като се изключат тези две събития, книгата почти не съдържа числа и се занимава най-вече с пътуването на младата израелска нация из пустинята в продължение на 10 години.
    След победата над Фараоновата войска при Червеното море, Моисей се сблъсква с много сериозни проблеми, като се опитва да води тази тълпа от току-що освободили се роби към “Обещаната земя.” Едно от не малките затруднения е отговорността за задоволяване на основните лични нужди - храна, вода и подслон; а да не споменаваме проблемите от национален мащаб - като въвеждане на закон и ред, набиране и обучаване на войска за защита и развиване на система за управление. На всичко отгоре, Моисей трябва всекидневно да се сблъсква с негодуванието на един недоволен народ.
    Хората се оплакват за всичко и желаят да се върнат в египетската земя. Бог приема този критикарски дух не като противопоставяне на водителството на Моисей, но като грях и бунт срещу Него Самия. Ето защо, хората са наказани няколко пъти по време на своето пътуване.
    Може би най-голямата трагедия за тях е, че те не могат да повярват на Божието обещание и да превземат ханаанската земя. Заради това си неверие и отказ да се доверят на Бога, едно цяло поколение е осъдено да се лута в пустинята в продължение на четиридесет години. Всички /освен Исус Навиев и Халев/ измират, без да видят изпълнението на дългоочакваната мечта.
    "Числа" е не само “Книга на негодувания”, но и “Книга на чудеса.” В нея Божията благодат и грижа за снабдяване са демонстрирани по особен начин. Манната от небето, водата от скалата, облакът, който ги води, бронзовата змия, която ги изцелява - всички тези неща говорят за Божията намеса в живота на Неговия народ и за дълбоката Му грижа за тях.
    В Числа 6:24-26 се намира един най-чудните и известни пасажи в Библията:
    “Господ да те благослови и да те упази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!