МИХЕЙ

    Михей, чието име означава “кой е като Бога”, е пророк от времето на юдовите царе Иотам, Ахаз и Езекия /1:1/. Той живее в малкото селце Моресет, намиращо се на югозападната граница с Юда. Въпреки че е жител на Северното царство, Михей пророкува и за двете Царства - Израел и Юда. Той е съвременник на Осия, Амос и Исайя и също като тях посочва основните грехове на своя народ и на неговите водачи - идолопоклонство, социална несправедливост и религиозно лицемерие.
    Михей е човек със силен характер и убеждения и безкомпромисно проповядва правдата. Неговата абсолютна увереност, че Бог го е призовал да бъде пророк, му дава смелост да говори на своя народ. По отношение на служенето си, той заявява: ”Но аз наистина съм пълен със сила, със съдба и с мощ чрез Духа Господен, за да изявя на Якова престъплението му, и на Израиля греха му”/3:8/.
    Михей обикаля навсякъде, като се опитва да доведе своя народ до пълно пробуждане. Той произнася осъждение над Израел за нейната “неизцелима рана” на идолопоклонство /вж. 1:5-16/, смъмря лъжепророците, които “заблуждават людете” /вж. 3:5-12/, упреква народа, че предпочита да слуша лъжливите пророци, които са под влиянието на алкохола, а не да обръща внимание на истинските пророци, които са водени от Святия Дух /2:11/ и изобличава насилието на търговците, които лъжат купувачите, като правят своите мерки неточни /вж. 6:10-12/.
    Михей е силно чувствителен към проблемите на бедните и подтиснатите. Той изобличава и осъжда заемодателите, които мамят и конфискуват притежанията на бедните /2:1-4; 3:1-4/. Тъй като постоянно се бори срещу тези, които третират зле бедните, Михей е наречен “пророкът на бедните.”
    Основната тема на посланието на Михей се намира в глава 6, стих 8: ”Той ти е показал, човече, що е доброто; и какво иска Господ от тебе освен да вършиш праведното, да обичаш милост, и да ходиш смирено със своя Бог.”
    Книгата се състои от три части, всяка от които започва с думата “слушайте” /1:2; 3:1; 6:1/.
    1. Глави 1 и 2 - Осъждане на Израел и Юда за техните грехове
    2. Глави 3 и 4 - Осъждане на злите водачи на народа и на лъжепророците. Глава 3 е заключението на тази част. В глави 4 и 5 се прокламира идващото царство на Месия.
    3. Призив за покаяние с обещания за бъдещи благословения над Израел
    Най-важните събития, описани в книгата на пророк Михей са: Падането на Самария през 721 г. Пр. Хр. /1:6, 7/, нападението на Юда /1:9-16/, падането на Ерусалим и разрушаването на Храма през 586 г. Пр. Хр. /3:17; 7:13/, заточението във Вавилон /4:10/, завръщането на Израел и неговата бъдеща слава /1:1-8, 13; 7:11, 14-17/, раждането на Месия във Витлеем /5:2/. Любими стихове от книгата са 6:8; 7:7; 7:18,19.