ЙОНА

     Иона е пророк от осмото столетие, съвременник на Осия и Амос. Той е син на Аматия. Живее в Гетефер - малък град в долната част на Галилея, на около пет километра от Назарет. Иона е познат най-вече със своето послание към жителите на Ниневия. Но преди да се развият необикновените случки, описани в тази книга, Иона пророкува в Северното царство Израел. 4 Царе 14:25 показва,че той започва пророческото си служене при царуването на Еровоам II /782 - 753 г. Пр. Хр./. Писанията ни запознават и с факта, че това е през периода, когато Израел възвръща своите стари граници /според Господното слово към Израел, което Той изпраща чрез Иона/.
    На еврейски, името Ион означава “гълъб.” Гръцката форма на името му е “Иона” или “Йонас”, което е използвано на няколко пъти в Новия завет във връзка с опазването на неговия живот /Мат.12:39-41; 16:4; Лука 11:29-32/.
    Иона получава специален призив от Бога да произнесе осъждение върху големия град Ниневия заради нечестието на жителите му. По онова време Ниневия е столица на мощната асирийска империя и се простира на източната страна на река Тигър. Градът е построен от Нимрод /Бит. 10:11/ около 3000 г. Пр. Хр. и израства като един от най-известните градове в цивилизования свят, с население над 120 000 души.
    Ниневия е град на красота и величие - дълъг около 48 км. и широк 16 км., изпълнен с красиви градини, освежаващи водопади и изумителни постройки. Неговите масивни крепостни стени са високи 30 метра и широки 15 метра - достатъчно, та колесниците да могат да се движат свободно по тях. Градът има 15 порти, обрисувани с крилати биволи и лъвове. Също така, по онова време Ниневия е и културен център. Има царска библиотека с около 10 000 восъчни плочки, които съдържат информация относно закони, наука, литература, астрономия, история, хронология, търговия и религия.
    Независимо от своето привидно културно развитие, асирийците са един силно извратен и идолопоклонически народ /имат не по-малко от 13 различни богове/; неморални и варварски настроени. Те са свирепи и войнствени хора, готови да превземат света. Безмилостният и жесток начин, по който се отнасят към своите жертви, дълго време предизвиква ужас в сърцата на околните народи.
    Може би познанията на Иона за този народ стават причина за неговото бягство от поставената му задача да проповядва на ниневийците. Ето защо, той предпочита да се качи на един кораб, отиващ в Тарсис - крайбрежен град в южна Испания. Иона се надява, че по време на неговото отсъствие Бог ще изпълни плана Си за унищожаване на тази езическа нация. Но независимо от мотивите му, неговото безотговорно неподчинение на Божията воля не остава незабелязано. Бог подготвя серия от чудеса /около 6/, за да пробуди съзнанието на Иона и да го увери, че ниневийските жители трябва да чуят Божията вест. Чудесата, описани в книгата "Иона" са:
    1. Бурятя в морето - “Но Господ повдигна силен вятър” /1:4/.
    2. Голямата риба - “А Господ бе определил една голяма риба” /1:17/.
    3. Изплюването на Иона от рибата - “И Господ заповяда на рибата; и тя избълва Иона на сушата” /2:10/.
    4. Тиквата - “И Господ Бог определи да израстне една тиква” /4:6/.
    5. Червеят - “Бог определи един червей” /4:7/.
    6. Изсушителният източен вятър - “Бог определи горещ източен вятър” /4:8/.
    След като получава няколко тежки урока от Бога, Иона има втора възможност да проповядва в Ниневия, след което в града настава голямо съживление. От царя на трона до селяните в техните колиби, всички единодушно откликват на Ионовото послание. Градът застава в пост и се покайва с вретище и пепел. След като вижда искреността на техните сърца и чува молитвите им, Бог с готовност прощава техните грехове и отдръпва приготвеното за тях наказание.
    Важно е да се отбележи, че Исус сравнява Своите смърт и възкресение с трите дни, прекарани от Иона в корема на рибата /Мат. 12:40; 16:4/ и противопоставя собственото Си отхвърляне от юдеите на готовността на ниневийските жители /езичници/ да приемат проповедтта на Иона /Мат. 12:41/.