ДАНАИЛ

    Още като младеж, Даниил, чието име означава “Бог е мой съдия”, е отведен в плен от Навуходоносор през 605 г. Пр. Хр. /1:1-7/. Това става осем години преди отвеждането на Езекиил в робство. Подобно на Езекииловото, цялото служене на Даниил се извършва вън от Палестина. Разликата между двамата пророци се състои в това, че Езекиил служи на робските маси във Вавилон, докато Даниил пророкува на главните началници и на царския двор.
   За родителите на Даниил не се знае нищо, но най-вероятно той е от царско потекло /1:3/. Джозефус, изтъкнат еврейски историк, пише, че Даниил и неговите трима приятели Анания, Мисаил и Азария /известни като Седрах, Мисах и Авденаго/ са били в някакви роднински връзки с цар Седекия. Тяхното потекло, младостта и изключителното им интелектуално ниво привличат вниманието на цар Навуходоносор. Ето защо, започват да ги учат на халдейски език и да ги подготвят за специална служба във Вавилон. Въпреки че са заточени в непозната земя, тези четирима младежи остават верни на своята вяра и не допускат никакъв компромис с религиозните си убеждения. Поради това те отказват да ядат от царските ястия, които според закона са нечисти /1:8-20/.
    Пророческото служене на Даниил продължава през седемдесетте години на плена във Вавилон. През това време той става свидетел не само на върха на вавилонското величие, но и на упадъка и на превземането на Вавилон от Мидо-Персия. За този период на политически бури, военни сблъсъци и прехвърляне на управленческата власт, от изключителна важност се явява фактът, че Даниил успява да запази благоволението на сменящите се езически монарси. Той заема видно положение при четирима царе на три различни нации - Навуходоносор и Валтасар от Вавилон, Дарий от Мидия и Кир от Персия. По времето на Дарий, Даниил е един от тримата князе, които управляват земята /6:1/.
    Първите шест глави от книгата "Даниил" имат исторически характер и се отнасят за живота на Даниил. Последните шест глави съдържат поредица от пророчески видения, чиято тема е “Божият план през вековете.” Тези изключителни видения не само посочват мястото на Израел в световната история, но също така проследяват развитието на силата на езическия свят от Данииловите дни до идването на Христос. Някои от най-важните пророчества в книгата "Даниил" са:
    1. Бъдещето на Вавилон, Мидо-Персия, Гърция, Рим и Европа /Гл. 2, 7/
    2. Пророчество за две хиляди и триста денонощия и седемдесетте седмици /8:14, 9:24-27/
    3. Действията на "малкия рог" /гл.7,8/
    4. Последните събития от историята на света /11:36-45/
        Някои от известните случки в книгата са:
    1. Седрах, Мисах и Авденаго в огнената пещ /Гл. 3/
    2. Даниил и надписа на стената /Гл.5/
    3. Даниил в рова на лъвовете /Гл.6/
    Даниил живее до дълбока старост /до около 90 години/ и умира в чуждата земя на заточението. Позволява му се обаче, преди да умре да види завръщането на своя народ в родината му по заповед на цар Кир. Като си спомня пристигането на първите заточеници във Вавилон, остарелият пророк без съмнение плаче при вида на керваните, бавно изчезващи в далечината на път за Ерусалим. Макар да не е в състояние да предприеме това пътуване поради старостта си, Даниил е щастлив да види изпълнението на Божието обещание.