ПРИТЧИ

    Книгата “Притчи Соломонови” се отнася към Поетическите книги на Библията Това е книгата на мъдростта на Израелския народ. Соломон е главният автор на мъдростите и пословиците в книгата, поради което и тя носи неговото име. Притчите общо са 560 на брой. От тях 66 говорят за глупците, 215 представляват заповеди, 120 - обещания, 27 – благословения, 24 – тайни на живота и 17 – добрите неща.
    Общият брой на пословиците, изречени от Соломон е 3000. Така например, главите от 10 до 22 са писани от Соломон, 23, 24 и 34 от мъдреци, от 25 до 29 отново от Соломон и главите 30 и 31 от Агура и Лемуил.
    “Страхът от Господа е начало на мъдрост” (1:7) е стихът-ключ на тази книга. Един индийски мисионер е казал, че книгата Притчи е много популярна между жителите на Изтока.
    Притчи Соломонови се дели на следните части:
    1. Съвета на мъдростта – от 1 до 9 глави
    - към синовете – от 1:1 до 7:27
    - възхвала на мъдаростта – от 8:1 до 9:18
    Стиховете от 8:22-36 не са нищо друго, а посочване на вечния Божи Син, Исус Христос.
    2. Изводите на мъдростта – от 10 до 31 глави
    - безумието на беззаконния и мъдростта на праведния – от 10:1 до 19:29
    - предупреждения и наставления – от 20 до 31 глави