ПСАЛМИ

    Една от най-изящните и навярно най-обичани части от Словото е книгата "Псалми". Това е книга, разкриваща рядко срещано посвещение и нейните пасажи са я направили актуална дори и до днес.
    Книгата "Псалми" често е наричана “Псалтирът на вековете.” Отците на ранната християнска църква са я наричали “Псалтир”, а юдеите - “Книга на хваление.” Терминът “псалом” идва от гръцки /превода на Септуагинта/ и оригиналното му значение е “песни, акомпанирани от струнни инструменти.” В основната си част, това е колекция от 150 поеми, към които в библейско време е била написана музика и които са съставлявали значителна част от еврейското хваление.
    Седемдесет и три от Псалмите са написани от Давид; дванадесет са създадени от Асаф /ръководителят на хора на Давид/. Единадесет се приписват на синовете на Корей /забележителни певци от времето на Давид/. Едутун написва три; Соломон - два /Псалом 72 и Псалом 127/; Етан е написал един и Еман - един /Псалом 80/. Псалом 90 е създаден от Моисей. Петдесет от Псалмите са наречени “сираци”, защото името на техния автор е неизвестно.
    Книгата "Псалми" е подразделена на пет книги /или пет отделни колекции от песни/, всяка от които завършва с обаятелна песен за прослава на Бога. Тези завършителни Псалми се намират в главите 41, 72, 89, 106 и 150. Книгата "Псалми" започва с Блаженство, така както започва Исусовата проповед на планината, като постепено преминава в бурен израз на хвала и достига своя връх в група от песни, познати като “Псалмите : Алилуя” /146-150/.
    Ето един списък на различните видове Псалми, според както могат да се групират:
    Псалми на хваление /8, 19, 34, 54/
    Псалми на размишление /1, 15, 23, 151/
    Литургийни Псалми /тези, които са създадени или използвани при специалните служби в Светилището /113-118/
    Псалми на покаяние и прошение /3, 4, 5, 6, 38, 51/
    Псалми на благодарност /100, 103, 116/
    Исторически Псалми /78, 106, 108/
    От специална важност са и пророческите или месиански Псалми. Това са поеми, които намират своето изпълнение в личността и служенето на Исус Христос.
    Стотици години преди раждането Му, много детайли от Исусовия живот са предсказани с изключителна точност - Неговото помазване от Бога /Пс.45:6-8/, Неговата молитва в Градината /Пс. 40:7,8/, пробождането на ръцете и нозете Му /Пс.22:18/, Неговият вик на кръста /Пс.22:1/и възкресението Му /16:10/.
    Също така, "Псалми" са и своеобразен наръчник за хваление и поклонение. Книгата ни насърчава да отговаряме на Божиите превъзходни благословения с хваление и благодарност. Псалмите допринасят за развиването на положително отношение към живота и пораждат вяра, надежда и смелост. Било в радостни изблици на хваление или в дълбоко съзерцание на Неговата доброта, Псалмите ни карат тихо да отвръщаме поглед от себе си и да го насочваме към Този, чийто мир, присъствие и сила са предостатъчен отговор за всичките житейски нужди.Какво освежаващо преживяване!