ПЪРВА И ВТОРА КНИГА НА ЛЕТОПИСИТЕ

    Подобно на книгите "Царе", "1 и 2 Летописи" първоначално представляват една цяла книга. Разделянето става при превода на Септуагинта /ранен гръцки превод на Писанието/. В Септуагинта книгите "Летописи" са представени като “paralipomena”, което означава “пропуснати неща.” Ето защо Летописи се приемат като допълнение към книгите "Царе".
    Ездра, изтъкнатият свещеник и книжник, който предвожда група от пленници при завръщането им в Палестина през 458 г. Пр. Хр., е смятан в повечето случаи за автор на "Летописи". За да се осъществи повторно настаняване в изгубената земя и да се възстанови поклонението пред Бога, според Ездра завърналите се хора трябва да бъдат запознати с техните предишни закони, древно наследство и национално ръководство. Макар да изглежда, че книгите "Летописи" са повторение на "2, 3 и 4 Царе", съществува значителна разлика - в "Летописи" историческите действия са видени през погледа на свещеник. В тези две книги е наблегнато повече на религиозните, а не толкова на политическите аспекти. Ездра умишлено пропуска подробностите в дейността на царете и пророците, като поставя по-голямо ударение върху богатото наследство на народа и неговите заветни взаимоотношения с Бога.
    Книгата "1 Летописи" е един “миниатюрен Стар завет,” който в съвсем сбита форма проследява развитието на старозаветната история от Адам до вавилонското робство и декрета на цар Кир, позволяващ на заточените юдеи да се завърнат обратно в родината си. Книгата е изпълнена с родословия и е съсредоточена главно върху управлението на цар Давид и на неговия син Соломон.
    Книгата "2 Летописи" е продължение на историята на Южното царство Юда от времето на Соломон до периода на плен. На Северното царство Израел се обръща незначително внимание, тъй като само Давидовото потомство е считано за представител на истинския Израел.
    По-забележителни пасажи в "1 Летописи" са Божият завет с Давид /17:11-14/ и Давидовата красива молитва на хваление /29:10-19/. Важните пасажи във "2 Летописи" са молитвата на Соломон за мъдрост /1:7-12/, посвещението на Соломоновия храм /гл. 5-7/, посещението на Савската царица /9:1-12/ и предсказването на периода на плен /36:20-21/.