БИТИЕ

    "Битие" е една от най-очарователните и интригуващи книги от Стария завет. Понякога тя е наричана “Въведение към Библията.” За това спомага най-вече изключителното й начало:”В началото Бог . . . “
    "Битие" е първата книга на Закона /Петокнижието/ и нейното авторство обикновено се приписва на Моисей. Вярва се, че тя е написана в периода, когато младата еврейска нация се лута в пустинята. Думата “битие” идва от латински и гръцки и означава “произход” или “начало.” Така че, заглавието на книгата ни дава представа за нейното съдържание.
    "Битие" е книга на началата - на началото на всичко, освен на Бога, който е вечен. В нея се описва началото на света - на растенията, животните и човека; на цивилизацията, нациите и езиците; на брака и семейството; на греха и престъплението; на скръбта и смъртта; на жертвата и спасението.
    Книгата "Битие" започва с така наречения “химн на сътворението” или “поема на зазоряването” и завършва с погребението на Йосиф в Египет. Между тези две важни събития са представени няколко хилядолетия на вълнуваща история. Като разгръщате страниците на книгата, ще се срещнете с първия човек Адам, с най-стария човек на света Матусал и с първия човек, който отиде на небето, без да умре - Енох. Ще станете съпричастни на приключенията на Ной, който със семейството си се спасява от Големия потоп. Ще чуете как Бог призовава Авраам, който става бащата на Божия народ. Ще видите как един младеж, който успява да прости завистта и злобата на своите братя, достига до египетския трон.
    Но докато се срещате с тези интересни личности, помнете, че "Битие" е нещо повече от един обикновен исторически документ. Това е история на Божиите взаимоотношения с човешката раса. В тъканта на книгата са вплетени нишките на много важни библейски доктрини, като: доктрината за Създателя, Бог /Бит.1:1/, доктрината за Троицата /Бит.1:26/, доктрината за Изкупление чрез обещания Месия /Бит.3:15/, доктрината за Божието осъждение /Бит.6:3/, доктрината за благодатта /Бит.6:8/ и доктрината за оправдание чрез вяра /Бит.15:6/.