1, 2 и 3 ПОСЛАНИЕ НА ЙОАН

    За автор на тези три послания е считан апостол Йоан. Също така той пише "Евангелието от Йоан" и книгата "Откровение" .
    Подобно на Петър и Юда, Йоан също забелязва нарастващото влияние на лъжеучителите в църквата. Тези лъжеучители, познати като гностици, покваряват благовестието и разклащат вярата на мнозина. Ето защо, целта на Йоановите послания е да покаже кои са фалшивите доктрини и да насърчи светиите в истинската вяра.
    В своето Първо послание Йоан се обръща към вярващите, като нежно ги нарича “дечица” /2:1, 18, 28; 3:7, 18; 4:4; 5:21/ и “възлюбени” /3:2, 21; 4:1, 7, 11/. В същото време обаче, той грубо напада доктрините и действията, които покваряват и разрушават църквата. Ключовата дума в това послание е “зная”, която /заедно с всичките й синоними/ се среща повече от 30 пъти. Ето защо, 1 Йоана често е наричано “посланието на сигурните неща.” Йоан е дълбоко посветен на Христос и неговото отношение към християнската вяра е положително и непоклатимо. Явно той се надява да предаде същата ценностна система на хората, до които пише. Някои от нещата, за които Йоан казва, че ние “знаем” са: “знаете, че Той се яви да носи греховете” /3:5/, “ние знаем, че сме преминали от смърт в живот” /3:14/, “за да знаете, че имате вечен живот” /5:13/, “знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него” /5:15/.
    Тази книга е и книга на контрасти - светлина и тъмнина /1:6, 7; 2:8-11/, любов към света и любов към Бога /2:15-17/, децата на Бога и децата на Дявола /3:4-10/, Духът на Бога и духът на Антихриста /4:1-3/, любов и омраза /4:7-12, 16-21/. Също така от голяма значимост в 1 Йоан са описанията на Божията природа - светлина /1:5/, любов /4:8, 16/, живот /5:11, 12/ и праведност /2:29/. Ключовият стих в 1 Йоан е 5:4: ”Защото всичко що е родено от Бога побеждава светът; и тая победа, която е победила светът, е спечелила нашата вяра.” Добри стихове за запаметяване са 1:7, 9; 2:15-17; 3:22; 4:10, 19; 5:14, 15.
    Второто послание на Йоан е адресирано до “избраната госпожа и до чадата й.” Някои учени смятат, че “избраната госпожа” е някоя специална църква; други вярват, че това послание е адресирано до конкретна личност и нейните деца. Съдържанието на Второто послание на Йоана е подобно на Първото и вероятно и двете са написани в Ефес. Същността на 2 Йоана е насърчение за ходене в повеленията на Христос.
    Третото послание на Йоан е адресирано до Гай, когото апостол Йоан уважава много. Неговата самоличност не може да бъде определена с положителност, тъй като в Новия завет има няколко личности с това име. Вярва се, обаче, че Гай, за когото говори Павел /Римл.16:23/ е същият, до когото пише Йоан. Основната тема в 3 Йоана е “Християнското гостолюбие.” Краткото послание от 14 стиха препоръчва Гай за неговото голямо гостоприемство към братята, но същевременно строго смъмря някакъв самоуверен църковен водач на име Диотреф, който отказва да се погрижи за братята посетители. По всяка вероятност посланието е изпратено по Димитрий /ст.12/, който също е пътуващ учител.