ПОСЛАНИЕ КЪМ ТИТ

    Подобно на двете Павлови послания до Тимотей, Тит се счита за “пастирско послание” поради това, че набляга върху грижата за църквата. По време на написването му Тит е оставен от Павел на остров Крит да надзирава работата на църквата там /1:5/. Детайлите относно основаването на църквата в Крит са бегли. Но много учени вярват, че тя е била основана от критяните, които са присъствали в Ерусалим в деня на Петдесятница /Деяния 2:11/. Напълно сигурно е, че Павел няма връзка с учредяването на църквата, макар неговото посещение в Крит след първото му затваряне в Рим несъмнено да допринася за нейното подсилване и растеж /1:5/.
    Остров Крит е разположен югоизточно от Гърция, на границата между Егейско и Средиземно море. Той е дълъг приблизително 150 мили и седем, до трийсет мили широк. Покрит с планини и плодородни долини, Крит е бил познат като “островът на сто града”. Най-високата му планина, Ида, е била известна като легендарното родно място на гръцкия бог Зевс.
    Тит е езичник по произход /Галат.2:3/ и приема християнството чрез служенето на апостол Павел /Тит 1:4/. По-късно той става близък приятел и спътник на Павел и го придружава до Ерусалим по времето на Апостолския Събор /Деяния 15:2; Галат.2:1-3/. Тит е Павловият представител пред коринтската църква и явно оказва ценна помощ при разрешаването на проблемите там /2 Кор. 7:6,7; 8:6, 16/. Той, заедно с още един спътник, е отговорен за предаването на 2 Коринтяни на църквата в Коринт и призовава коринтяните да се включат в събирането на помощи за бедните в Ерусалим. Павел е напълно убеден в надареността и водаческите способности на Тит и го нарича “мой другар и съработник” /2 Кор. 8:23/. Явно Тит е силна личност и е доста умел в областта на църковното управление и организация.
    Изглежда, че три неща подтикват апостола да напише това "Послание до Тит":
    1. Състоянието на делото в Крит
    2. Нуждата на Тит от наставление и насърчение
    3. Намерението на Зений и Аполос да посетят остров Крит
    Основната тема на посланието се намира в 3:8: ”Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.”