1-во ПОСЛАНИЕ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ

    Град Коринт е бил разположен между Егейско и Адриатическо море, на около 60 км. от Атина. По времето на апостол Павел, градът е бил търговска метрополия на Гърция и е един от най-големите, най-богатите и най-важни градове в Римската империя. Неговите пристанища са били ключови за световната търговия. Славел се е с население от 400 хиляди, като само Рим, Александрия и Антиохия са го надминавали в това отношение. Този град е притежавал открит театър, който е побирал 20 хиляди души. Там са се провеждали атлетически игри, подобни на Олимпийските. Коринт е бил известен със своята аморалност и пороци. Боговете му са били богове на съблазън и на удоволствие. Вликият храм на Афродита /Гръцката богиня на любовта/ със своите 1000 проститутки, е символизирал явния разврат на масите. Хората били изпаднали в такова сладострастие, че изразът “да бъдеш като коринтяните” е придобил значение “да практикуваш разврат.”
    Най-напред посланието на Исус Христос е проповядвано в Коринт от Павел по време на неговото Второ мисионерско пътуване - около 50-52 г. Сл. Хр. През този 18-месечен престой в Коринт, апостолът отсяда у Акила и Прискила, където заедно с тях започва да прави и да продава шатри.
    Първоначално Павел проповядва в синагогите, но съпротивата, която среща го принуждава да се премести в дома на Юст. Поради продължаващата опозиция от страна на юдеите, апостолът е отведен пред Галий, където е обвинен, че учи против юдейския закон. Галий разпуска събранието без никакви обвинения или наказания, считайки всичко това за религиозен спор, а не за случай за Римския съд. Независимо от силната опозиция, която Павел среща в Коринт, в този развратен град е основана една здрава църква. Апостолът е насърчен в мисионерската си дейност чрез едно видение от Господа, в което му се казва:”... Аз съм с тебе и никой няма да те нападне та да ти стори зло; защото имам много хора в този град.”
    Първото послание на Павел към коринтяните е написано в град Ефес по време на Павловото Трето мисионерско пътуване. Това става няколко години след основаването на църквата в Коринт - около 57 г. Сл. Хр. Едно по-ранно писмо, което историята не притежава, също е написано от Павел до коринтяните. Той го споменава в 1 Коринтяни 5:9
    Първото послание към коринтяните е написано в отговор на няколкото съобщения от Коринт относно някои проблеми, съществуващи в църквата, а именно: разцепления /гл.1-4/, аморалност /гл.5; 6:9-20/, спорове между християни , отнесени до гражданския съд /6:1-11/, въпроси, засягащи брака и развода /гл.7/, храна, принесена на идоли /гл. 8 - 11:1/, злоупотреби с Господнята вечеря /11:17-34/, духовни дарби /гл.12 -14/ и незнание относно възкресението на мъртвите /гл.15/. С Посланието си към коринтяните Павел цели да коригира моралната и духовна дилема, в която църквата е изпаднала. Апостолът се спира на всички тези въпроси последователно и прямо. Той завършва своето послание, като осведомява вярващите за бъдещите си планове да посети Коринт /16:5-7/.
    Една от отличителните черти на "1 Коринтяни" е наблягането върху Господството на Христос. Павел използва титлата “Господ” по отоношение на Исус поне на осем различни места /1:31; 2:8,16; 3:20; 4:4; 5:4,5; 6:13 и др./
    Някои важни стихове за запаметяване са: 1:18; 1:27; 2:4,5; 6:20; 10:13; 15:57,58. Един от най-известните и предпочитани пасажи в цялата Библия е Павловато класическо описание на любовта в глава 13. В тази глава Павел изброява не по-малко от 15 характеристики на истинската любов.