ПОСЛАНИЕ НА ЮДА

    Авторът на това послание представя себе си в първия стих като “слуга Исус Христов и брат Яковов.” Вярва се, че Яков, за когото става въпрос тук, е водачът на ерусалимската църква, авторът на посланието на Яков и полубратът на Исус. Ако това е вярно, излиза, че Юда също е брат на Господа /Мат.13:55; Марка 6:3/. В Новия завет има още поне шест други личности със същото име /Лука 3:30; Деяния 5:37; Марка 3:19; Деяния 9:11; 15:22; Лука 6:16 - сравнете с Деяния 1:13; Йоан 14:22/. Но едно по-внимателно пресяване на библейските и на историческите факти изключва всеки от тях като автор на това послание.
    За съжаление за живота на Юда се знае малко. Вероятно той е един от по-малките братя на Исус и, като другите, не вярва в божествеността на Христос до момента след възкресението /Йоан 7:3-8/. В деня на Петдесятница в Горницата присъстват няколко члена от неговото семейство, включително неговата майка Мария и братята му /Деяния 1:14/. Юда е по-малко бележита личност от Яков и вероятно се ограничава в служене само на своя народ Израел.
    Основната цел на Юдовото послание е да предупреди вярващите за лъжеучителите и лъжедоктрините, които застрашават живота на църквата. Първоначално Юда иска да пише относно доктрината за спасението /ст.3/, но хаосът, внесен в Тялото Христово от лъжеучителите става обект от по-голяма важност. Макар и кратко /25 стиха/, посланието на Юда представлява една мощна защита на истинската вяра. Юда увещава църквата “да се подвизава във вярата, която веднъж за винаги е била предадена на светиите” /стих 3/. С лъвска смелост, той атакува лъжеучителите и изобличава техните отровни доктрини.
    Юда ги описва като “нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ Исус Христос” /ст.4/, морално покварени /ст.7, 8/, бунтовници /ст.8/, невежи /ст.16/, потенциални убийци /ст.11/, лакоми /ст.11/, роптатели, оплаквачи, предадени на страстите си, надути, ласкатели, себелюбиви /ст.16/, безбожни /ст.18, 19/. По-нататък Юда ги представя като “подводни скали в дружелюбните гощавки ... безводни облаци ... есенни дървета ... свирепи морски вълни ... скитащи звезди /ст.12, 13/. Горното описание на характера на злотворците несъмнено е най-образното в цялото Писание.
    След като добре изобличава лъжеучителите, Юда увещава вярващите да вършат четири неща /ст.20, 21/:
    1. Да се назидават на тяхната пресвята вяра
    2. Да се молят в Святия Дух
    3. Да се пазят в Божията любов
    4. Да очакват милостта на Господ Исус Христос за вечен живот
    Юда издига една от най-великите възхвали в Библията:
    “А на оногова, който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.”