20 Характеристики на Истинската Реформация

1.      Има цел, план, видение и стратегия

2.      Приема Библията за единствено правило за живот

3.      Разчита на свръхестествената намеса и ръководство на Бога

4.      Набляга на спасението на човешки души

5.      Набляга на единството на всички вярващи

6.      Превъзмогва класови, идеологически, етнически, деноминационни и личностни статуси и разлики

7.      Променя старите църковни структури и пара-църковни организации

8.      Води до организиране и обгрижване на локални църкви

9.      Разкрива мястото и функциите на вярващия като част от църквата

10.  Разкрива мястото и функциите на служителя като част от църквата

11.  Създава атмосфера за издигане на лидери и набляга върху обучението на ново поколение църковни водачи

12.  Зачита семейството като основна формираща единица на църквата и предпазва семейните ценности базирани на Библията

13.  Включва ученичество и образование

14.  Предлага критицизъм на събития, формации, стилове, организации и учения като църковно-обществена дилема заедно със съответни отговори и решения

15.  Предвижда близки и далечни резултати и ефекти в следствие на своята дейност

16.  Е социално явление което реално участва в политически и икономически процеси и динамики

17.  Е индивидуално и лично явление което създава атмосфера за формирането на предобръщенски живот, спасение чрез лично преживяване и следобръщенски живот на даден човек, както и участие в ескатологичните събития.

18.  Е корпоративно, църковно, обществено, формиращо културата явление което определя динамиките и функциите на даден църква и/или група от църкви.

19.  Информира за своето развитие, проблеми и успехи наред с трудности, проблеми и неуспехи, като с това цели открита, честна и отговорна позиция по своите цели и процеси

20.  Е централизирана около Христовя кръст