< съдържание Буква К ^ >

Корал

Коралът е едно твърдо, варово, морско растение; правят го милиони насекоми. То прилича на стъблото на някое растение, и често бива разклонено. Коралът е черен, бял или червен. Най-много се цени червеният корал. Йов и Езекил причисляват коралите към числото на скъпоценните камъни. Коралите изобилстват в Червено море. За "Безценните камъни" - Пр. 3:15, 8:11, 20:15, 31:10, се смята от мнозина, че са коралови украшения.

< съдържание Буква К ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.