< съдържание Буква К ^ >

Кислот-тавор. Виж Кесулот.

< съдържание Буква К ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.