< съдържание Буква К ^ >

Кис (лък)

I. Левит, син Меравиев - 1Лет. 23:21, 24:29.

II. Вениаминец - 1Лет. 8:30, 9:36.

III. Бащата на цар Саул, от родът на Матри, и син Ниров - 1Цар. 9:1,3, 10:11,21, 14:51; 2Цар. 21:14; 1Лет. 8:33, 9:39, 12:1, 26:28

IV. Левит - 2Лет. 29:12.

V. Вениаминец и праотец Мардохеев - Ест. 2:5.

< съдържание Буква К ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.