< съдържание Буква К ^ >

Киринея

Една област в Ливия, с главен град Кирина. Киринейската област се пада на запад от Египет. Киринея се е наричала и Пентаполис (петградник) от петте и главни градове: Кирина, Аполония, Арсиной, Вереника и Птолемаида. От тази област е бил и Симон Киринееца, когото римските войници накарали да носи кръста на Спасителя - Мт. 27:32; Лк. 23:26. В Киринейската област е имало много евреи, от които една голяма част приели християнската вяра, въпреки че мнозина и се показали противни - Д.А. 11:20.

< съдържание Буква К ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.