< съдържание Буква К ^ >

Кадис, или Кадис-варни, или Ен-мишпат - Бит. 14:7

Името на един кладенец, на един град, и на околната им пустиня - Пс. 29:8, при южния предел на Обетованата земя. В Чис. 20:16 четем, че градът се е намирал в "края на Едомските предели", може би близо до голямата долина Ел-араба, на юг от Мъртво море. Пътешественици са намерили един извор, който по много неща прилича на кладенеца, за който се говори в Св. Писание, на двадесет и седем мили от Мъртво море.

Израилтяните в скитанията си, два пъти посетиха Кадис. Веднъж скоро след като бяха напуснали Синайската планина, и другия път тридесет и осем години по-късно. При първото посещение: бяха изпратени и се върнаха дванадесетте съгледвачи; възропта народа, и надявайки се само на себе си, напразно се помъчи да влезе в Ханаан през прохода Сефаат - северно на Кадис. При второто посещение: умря Мариам; възропта народа за вода; съгрешиха Мойсей и Аарон, когато извадиха чудесно вода от канарата; и се отказа на молбата им да минат през Едомската земя - Чис. 20:1-22. Южният предел на Юда се простираше до Кадис-варни - И.Н. 12:22, 15:3.

< съдържание Буква К ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.