< съдържание Буква Й ^ >

Йеова-ире (Господ ще промисли)

Името дадено от Авраам на мястото, където едва не заклал сина си Исаак - Бит. 22:14. Това име възпоменава думите му, в отговор на питането на Исаак в 8 ст., че Бог ще си промисли агнето за всеизгарянето.

< съдържание Буква Й ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.