< съдържание Буква Й ^ >

Йегар Сахадута (грамада на свидетелство)

Халдейско име, равнозначно с Галаад на еврейски; и двете означават мястото, където Яков и Лаван направиха завет - Бит. 31:47.

< съдържание Буква Й ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.