< съдържание Буква И ^ >

Итурея

Най-североизточната област на Палестина, която увековечи името на Иетур, Исмаиловия син, беше населена от Манасиевите потомци - 1Лет. 1:31, 5:19. Името Иедур се е запазило още там. По времето на Христа, Итурея влизаше в четверовластната държава на Филип - Лк. 3:1. Пределите й, между Галилея и Дамаск, сега не са добре известни. Жителите й, се отличаваха в стрелба и кражба.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.