< съдържание Буква И ^ >

Иродиани

Привърженици на Ирод Антипа - Мт. 22:16; Мк 3:6. Ирод зависел от Римския Двор, и неговите привърженици поддържали, че благоприличието изисквало да се плаща дан на Кесаря, а това благоприличие фарисеите на припознавали. Това пояснява 16и ст. в 22гл. на Матей.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.