< съдържание Буква И ^ >

Иносказание (алегория)

Един преносен начин на изразяване, в който се употребяват думи, буквално принадлежащи на едно нещо, за да изразят друго. Такива са словото на Натан към Давид - 2Цар. 12:1-14; Пс. 80, и притчата за сеяча на нашия Господа - Лк. 8:5-15. Израза "и това е иносказание" - Гал. 4:24, значи че събитията в живота на Исаак и Исмаил, споменати в предните стихове, са били преносно употребени.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.