< съдържание Буква И ^ >

Ин

Една Еврейска мярка за течности - Из. 30:24; Ез. 45:24; Из. 29:40; Лев. 23:13. Инът е бил шестата част на ефата.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.